Friday, October 20, 2017

Epaper

 • ०२ सप्टेंबर २०१५

  दिनांक ०२ सप्टेंबर २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ५० आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • २६ ऑगस्ट २०१५

  दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ४९ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • १५ ऑगस्ट २०१५

  दिनांक १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ४८ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ०५ ऑगस्ट २०१५

  दिनांक ०५ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ४७ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • २२ जुलै २०१५

  दिनांक २२ जुलै २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ४६ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • १५ जुलै २०१५

  दिनांक १५ जुलै २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ४५ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ०१ जुलै २०१५

  दिनांक ०१ जुलै २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ४४ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • २४ जून २०१५

  दिनांक २४ जून २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ४३ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • १७ जून २०१५

  दिनांक १७ जून २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ४२ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ०९ जून २०१५

  दिनांक ०९ जून २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ४१ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ०१ जून २०१५

  दिनांक ०१ जून २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ४० आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • १६ मे २०१५

  दिनांक १६ मे २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ३९ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ०९ मे २०१५

  दिनांक ०९ मे २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ३८ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • २९ एप्रिल २०१५

  दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ३७ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • २२ एप्रिल २०१५

  दिनांक २२ एप्रिल २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ३ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • १५ एप्रिल २०१५

  दिनांक १५ एप्रिल २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ३५ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ०८ एप्रिल २०१५

  दिनांक ०८ एप्रिल २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ३ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ०१ एप्रिल २०१५

  दिनांक ०१ एप्रिल २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ३ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • २५ मार्च २०१५

  दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ३२ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ११ मार्च २०१५

  दिनांक ११ मार्च २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ३१ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ०४ मार्च २०१५

  दिनांक ०४ मार्च २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ३० आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • २५ फेब्रुवारी २०१५

  दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक २९ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • १८ फेब्रुवारी २०१५

  दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक २८ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ११ फेब्रुवारी २०१५

  दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक २७ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • २६ जानेवारी २०१५

  दिनांक २६ जानेवारी २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक २६ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • १० जानेवारी २०१५

  दिनांक १० जानेवारी २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक २५ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ७ जानेवारी २०१५

  दिनांक ७ जानेवारी २०१५ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक २४ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • २४ डिसेंबर २०१४

  दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक २३ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • १७ डिसेंबर २०१४

  दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक २२ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ०३ डिसेंबर २०१४

  दिनांक ०३ डिसेंबर २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक २१ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • २६ नोव्हेंबर २०१४

  दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक २० आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • १९ नोव्हेंबर २०१४

  दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक १९ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ०५ नोव्हेंबर २०१४

  दिनांक ०५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक १८ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • १५ ऑक्टोबर २०१४

  दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक १६ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ०८ ऑक्टोबर २०१४

  दिनांक ०८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक १५ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • २४ सप्टेंबर २०१४

  दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक १४ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • १० सप्टेंबर २०१४

  दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक १३ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ३ सप्टेंबर २०१४

  दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक १२ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • २६ ऑगस्ट २०१४

  दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ११ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • १५ ऑगस्ट २०१४

  दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक १० आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ०५ ऑगस्ट २०१४

  दिनांक ५ ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ९ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • २३ जुलै २०१४

  दिनांक २३ जुलै २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ८ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • १६ जुलै २०१४

  दिनांक १६ जुलै २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ७ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ९ जुलै २०१४

  दिनांक ९ जुलै २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ६ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.
 • १८ जून २०१४

  दिनांक १८ जून २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक ३ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • ११ जून २०१४

  दिनांक ११ जून २०१४ रोजी प्रकाशित ६६ व्या वर्षातील अंक २ आपल्या साठी आम्ही प्रस्तुत करत आहोत.  आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.


 • १ जून २०१४

  सा. कल्याण नागरिकच्या प्रकाशनाला ६५ वर्षे पूर्ण होऊन आता ६६ व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे.  हे केवळ शक्य झाले आहे ते वाचकांच्या निस्सीम प्रेमापोटी.  व्यक्तीने वार्धक्यात प्रवेश केल्यानंतर शरीराचे वेगवेगळे अंग हळूहळू निष्क्रीय होण्यास सुरूवात होत असते.  सा. कल्याण नागरिक मात्र दिवसेंदिवस तरूणपणाकडे वाटचाल करीत असताना दिसत आहे.  वाचकांच्या उदंड प्रतिसादामुळे सा. कल्याण नागरिकच्या सभासदांची संख्या दर आठवड्याला वाढत चालली आहे.  

  वाढत्या वाचकांच्या संख्येमुळे आपोआपोच जाहिरातींची संख्या पण चांगली वाढली आहे.  त्यातून दर महिन्याला एक रंगीत विशेषांक प्रसिद्ध करण्याची कल्पना अंमलात आणली गेली.  रंगीत विशेषांकाबरोबरच प्रत्येक विशेषांक हा विशिष्ट विषयाशी निगडीत असावा असा प्रयत्न झाला व त्याला खूपच चांगला प्रतिसाद वाचकांनी दिला आहे.  अशा विशेषांकाद्वारे आपल्या शहरात एक चांगली चर्चा घडवून आणावी व अभिजनांकडून सर्वसामान्य वाचकांचे प्रबोधन व्हावे अशी अपेक्षा या विशेषांकामागची आहे.